Çalışma Arkadaşlarımız

Dr. Alper BAYRAKAL
İç Hastalıkları Uzmanı 22 Kasım 1986 yılında İstanbul’da doğan Dr. Bayrakal, ilk-orta öğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra 2004 yılında İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesinde yüksek öğrenimine başlamıştır. Öğrencilik yıllarında tecrübe kazanabilmek için İstanbul’un çeşitli veteriner kliniklerinde gönüllü stajer öğrencilik faaliyetlerinde yer alarak kendisini geliştirmiştir. Zorunlu stajını 2008 yılında İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde gerçekleştirmiş ve bu staj akademisyenlik tercihinde büyük rol oynamıştır. 2009 yılı haziran ayında üniversiteden derece ile mezun olduktan sonra, aynı yılın eylül ayında İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nda doktora eğitimine başlamıştır. 2013 yılında Araştırma Görevlisi kadrosuna atanarak akademisyenliğe ilk adımını atmıştır.“Epileptoid Nöbet Geçiren Köpeklerde Davranış Üzerine Algının Değerlendirilmesi” başlıklı doktora tezini 2016 yılının temmuz ayında vererek Doktor Araştırma Görevlisi olarak görevine devam etmiştir. Fakülteden ayrılmış olduğu 2020 Ekim ayına kadarki süreç içerisinde çok sayıda ulusal ve uluslararası kongrede sözlü ve poster bildirileri, ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde çok sayıda makale ve vaka takdimlerine imza atmış, olup son olarak ta editörlüğünü üstlendiği “Veteriner Reçete” isimli kitap ile tecrübelerini meslektaş ve meslektaş adaylarıyla paylaşmaya imkan bulmuştur. Gerek doktora, gerekse doktora sonrası dönemde iç hastalıkları branş alanında on binlerce hastanın sağlığına kavuşmasında yardımcı olmuş, özel uzmanlık alanı olan Kedi ve Köpeklerde Nörolojik Hastalıklar, Epilepsi Nöbetleri ve Hayvan Davranış Bozuklukları alanlarında da sadece İstanbul’dan değil ülkenin çeşitli bölgelerinden hastalar meslektaşları tarafından kendisine sevk edilmiş ve bu hastaların da yaşamına dokunma imkanı bulmuştur. Dr.Bayrakal evli, Kuzey Efe isminde bir erkek çocuk ve Felis isminde bir kedi babasıdır. Verdiği Seminerler / Seminars - Kedi ve Köpeklerde Aşılama Programı ve Antiparaziter Tedavi Uygulamaları, IVHO, 2020 - Epileptoid Nöbetlerde Güncel Tanı ve Tedavi Yaklaşımları, KHVHD 2019 - Case presentationsactivity, IstanbulUniversity, Faculity of VeterinaryMedicine, 2019 - Vaccination Program in Small Animals, IstanbulUniversity, Faculity of VeterinaryMedicine, 2019 - TheUse of CerebrospinalFluid Analysis in SheepforNeurologicalDiseases, IstanbulUniversity, Faculity of VeterinaryMedicine, 2017 - EpilepticSeizures in Dogs, Sait Halim Pasa Yalısı, 2017 - Case presentationsactivity, IstanbulUniversity, Faculity of VeterinaryMedicine (2016, 2017) - Dominant Aggression in Dogs, IstanbulUniversity, Faculity of VeterinaryMedicine, 2016 - The Role of PharmacologicalAgents in theTreatment of BehavioralDisorders, IstanbulUniversity, Faculity of VeterinaryMedicine, 2016 - Vaccination Program in Ruminants, IstanbulUniversity, Faculity of VeterinaryMedicine, 2016 - Canine DominanceAggresion, IstanbulUniversity, Faculity of VeterinaryMedicine, 2015 - PolycythemiaVera in dogandcat, IstanbulUniversity, Faculity of VeterinaryMedicine, 2014 - Hypertyroidism in Dogs, IstanbulUniversity, Faculity of VeterinaryMedicine, 2014 - Canine SeperationAnxiety, IstanbulUniversity, Faculity of VeterinaryMedicine, 2013 - Electroencephalography in Dogs, IstanbulUniversity, Faculity of VeterinaryMedicine, 2013 - ClinicalApproachto Dogs withSeizures, IstanbulUniversity, Faculity of Veterinary Medicine,2012 - Use of Electromyelography in Small AnimalMedicine, IstanbulUniversity, Faculity of VeterinaryMedicine, 2011 Kitaplar - Bayrakal A.,İskefli O., Veteriner Reçete, Güneş Tıp Kitabevi, 2020. Bilimsel Yayınları / Scientific Publications - Gonul, R.,Koenhemsi, L., Bayrakal, A., Yildiz, K., Bahceci, T., Or, M. E., & Uysal, A. (2020). Hepatorenalarterialresistive and pulsatilityindexes in dogswithascites. IndianJournal of AnimalResearch, 54(3), 359-362. - Bayrakal A., OR M.R, Trombositer Hemorajik Diyatez, Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri, 5 (3), 45-49. - Kayar A.,Dokuzeylül B., İskefli O., Bayrakal A., Ülgen Saka S., Yildirim F., et al.,"Clinicalfeatures, haematologicparameters, blood serum biochemistry results and thymidinekinaseactivity of dogsaffected by malignantlymphoma in Turkey", JAPANESE JOURNAL OF VETERINARY RESEARCH, vol.66, no.4, pp.227-238, 2018 - Gönül R.,Koenhemsi L., Bayrakal A., Yıldız K., Bahçeci T. , Or M.E., et al., "Hepatorenalarterialresistive and pulsatilityindexes in dogswithascites", INDIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCES, vol.1, pp.1-4, 2018 - Dokuzeylül B., Kahraman B.B., Bayrakal A., Sigirci B.D., Çelik B., İkiz S., et al., "Bacterial SpeciesIsolated From Cats With LowerUrinaryTractInfection And Their SusceptibilitiesToCefovecin", IRISH VETERINARY JOURNAL, vol.68, 2015 - Kayar A.,Dokuzeylül B., Kandemir F., Kırbaş A., Bayrakal A., Or M.E., "Total oxidantandantioxidantcapacities, nitricoxideandmalondialdehydelevels in catsseropositiveforthefelinecoronavirus", VETERINARNI MEDICINA, vol.60, pp.274-281, 2015 - Koenhemsi L.,Sigirci B.D., Bayrakal A., Metiner K., Gonul R., Ozgur N.Y., "ActinomycesViscosusIsolationFromThe Skin Of A Cat", ISRAEL JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE, vol.69, pp.239-242, 2014 - Gönül R.,Koenhemsi L., Bayrakal A., Bahceci T., Erman M., Uysal A., "Renal-PulsedWave Doppler UltrasonographicFindings Of Normal Turkish Angora Cats", PAKISTAN VETERINARY JOURNAL, vol.31, pp.369-370, 2011 - İskefli O.,Bayrakal A., Yıldız K., Ülgen Saka S., Kayar A., Or M.E., "Çevresel sigara dumanının köpeklerdeki etkileri: ön rapor", Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, cilt.88, ss.102-112, 2017 - Ülgen S.,Bayrakal A., Sargın E., Kaymaz F.A., "TheChangingPatterns in ReferralRates of GeriatricCatsand Dogs to an UniversityClinic", İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, ss.232-237, 2015 - Koenhemsi L., Ulutaş Esatgil M., Bayrakal A., Erdoğan Bamaç Ö., Gönül R., "Bir Yeşil İguana’Da (İguana Iguana) Saptanan Peritonitle Beraber Seyreden OxyuridEnfestasyonu", İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.39, ss.268-271, 2013 Ulusal ve Uluslararası Bildiriler / Proceedings - Toker Y.,Bayrakal A., İskefli O., Kaymaz F.A., "Evaluation of Dog Dıstemper Encephalitis wıth Electroencephalographic Findings", 19. International Veterinary Medicine Students Scientific Research Congress, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2-4 Mayıs 2017, pp.133-134 - Bayrakal A.,Koenhemsi L., Yıldız K., Kaymaz F.A., "Retrospective Evaluation of Dogs With Epileptic Seizures Between 2013-2016 in Istanbul University Animal Hospital", 4th VetIstanbul Group Congress 2017, Almatı, KAZAKISTAN, 10-14 Mayıs 2017, pp.1-1 - Şınlakgöz E.,Bayrakal A., İskefli O., Kaymaz F.A., "Assessment of Perceptions of PatientOwnersfor Presence of AgressionandAnxiety in Dogs SufferSeizure", 19. International Veterinary Medicine Students Scientific Research Congress, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2-4 Mayıs 2017, pp.49-50 - Bayrakal A.,Dokuzeylül B., Or M.E., "The Zoonotic Role of Asemptomatic GiardiaInfectionsIn Dogs", 18th International Veterinary Medicine Students Scientific Research Congress, İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-28 Nisan 2016, pp.103-103 - Nasiboğlu B.,Bayrakal A., İskefli O., Özer K., Sönmez K., Arun S.S., et al., "PortosystemicEncephalopathy in a Dog", 7th International Scientific Meeting "Days of Veterinary Medicine-2016, Struga, MAKEDONYA, 22-24 Eylül 2016, pp.147-147 - İskefli O.,Bayrakal A., Ülgen Saka S., Kayar A., Or M.E., "Effects of EnvironmentalTobaccoSmoke in Dogs: Preliminary Report", 7th International Scientific Meeting "Days of Veterinary Medicine-2016, Struga, MAKEDONYA, 22 Eylül - 24 Ekim 2016, pp.42-42 - Bayrakal A.,İskefli O., Kaymaz F.A., "TheEffects of Owning a Dog With Epilepsy on Life Quality of Owners; Preliminary Report", 7th International Scientific Meeting "Days of Veterinary Medicine-2016, Struga, MAKEDONYA, 22 Eylül - 24 Ekim 2016, pp.38-38 - Kaymaz F.A.,Bayrakal A., İskefli O., Ülgen Saka S., Sargın E. , "THE EFFECTS OF OWNING A GERIATRIC PET ON LIFE QUALITY OF OWNERS: PRELIMINARY REPORT ", 1st International Quality Conference on Quality of Life, Kragujevac, SIRBISTAN, 9-10 Haziran 2016, pp.127-131 - Kaymaz F.A., Ülgen S., Bayrakal A., Sargın E., "ChangingPatterns in ReferalRates of GeriatricCatsand Dogs to an UniversityClinic: A RetrospectiveStudy", II. VetIstanbulgroupcongress, St. Petersburg, St.Pettersburg, RUSYA, 7-9 Nisan 2015, pp.284-285 - Ülgen S., Kaymaz F.A., Bayrakal A., Bakirel U., "Toxoplazmagondiiseropozitif kedilerin klinik açıdan değerlendirilmesi", XI. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, SAMSUN, TÜRKIYE, 21-24 Mayıs 2015, ss.61-62 - Kayar A., Ateş Alkan F., Bayrakal A., Abbak Y., Or M.E., Barutçu Ü.B., "Trace element levels in Kıvırcık sheepsufferingfromalopecia", XXII International Congress of Mediterranean Federation for Healthand Production of Ruminants , Sassari , ITALYA, 17-20 Haziran 2015, ss.311-311 - Öztürk Kurt B.,Dokuzeylül B., Ülgen S., Bayrakal A., Kayar A., Or M.E., et al.,"KoyunlardaLevamizol Ve Çörek Otu Uygulamasının Eser Element Düzeyleri Üzerine Olası Etkisi ", 27. Ulusal Biyofizik Kongresi, MALATYA, TÜRKIYE, 29 Eylül - 3 Ekim 2015, ss.113-113 - Ülgen S., Kaymaz F.A., Bayrakal A., Bakirel U., "A clinicalexamination of Toxoplasmosis in cats", 3rd Turkish-BosnianScientificDays, Sarajevo, BOSNA HERSEK, 21-24 Nisan 2015, pp.92-93 - Koenhemsi L., Gönül R., Bayrakal A., Bahceci T., Or M.E., "Normal Renal Doppler ParameterIn Kangal Dogs: Preliminary Findings", International VetIstanbulGroupCongress, İSTANBUL, TÜRKIYE, 28-30 Nisan 2014, pp.85-85 - Kaymaz F.A., Ülgen S., Bayrakal A., Sargın E., "TheChangıngPatternsInReferralRates Of GerıatrıcCatsAnd Dogs To An UnıversıtyClınıc: A RetrospectıveStudy", International VETistanbulGroupCongress, İSTANBUL, TÜRKIYE, 28-30 Nisan 2014, pp.51-51 - Bayrakal A., Ülgen S., Kayar A., İskefli O., Sönmez K., Şennazli G., et al., "PolycythemıaVeraIn A Cat", International VETistanbulGroupCongress, İSTANBUL, TÜRKIYE, 28-30 Nisan 2014, pp.44-44 - Gönül R.,Koenhemsi L., Bayrakal A., Yıldız K., Bahceci T., Or M.E., et al., "Doppler Ultrasonographic Examination Of The Portal And Renal HemodynamicsIn Dogs WithAscites", 31st World VeterinaryCongress,, Prag, CEK CUM., 17-22 Eylül 2013, pp.88-88 - Dokuzeylül B., Başaran Kahraman B., Bayrakal A., Diren Siğirci B., Çelik B., İkiz S., et al.,"Bacterial Speciesısolated from cats with lower urinarytractin fectionand their susceptibilitytocefovecin", The 4th internationalScientific Meeting “Days of VeterinaryMedicine 2013” , Struga, MAKEDONYA, 6-8 Eylül 2013, pp.00-00 - Koenhemsi L.,Sigirci B.D., Bayrakal A., Metiner K., Gönül R., Özgür N.Y., "Bir Kedinin Derisinden Izole Edilen ActinomycesViscosus", 10. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi (Uluslararası Katılımlı), NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 27-30 Haziran 2013, ss.97-98 - Koenhemsi L., Ulutaş Esatgil M., Bayrakal A., Erdoğan Bamaç Ö., Gönül R., "Bir Yeşil İguana’Da (İguana Iguana) Saptanan Peritonitle Beraber Seyreden OxyuridEnfestasyonu", 7. Küçük Hayvan Hekimleri Derneği Sürekli Eğitim Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 9-10 Kasım 2012, ss.337-338 - Kaymaz F.A.,Bayrakal A., Ülgen Saka S., "Son üç yılda İ.Ü.Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları kliniğine getirilen geriatrik hasta oranları ve hastalıkları.", IX. Ulusal veteriner İç Hastalıkları Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 5-8 Mayıs 2011, ss.1-1 - Dokuzeylül B.,Bayrakal A., Koenhemsi L., Or M.E., Uysal A., "İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Iç Hastalıkları Anabilim Dalı Kliniğine Getirilen Kedilerde Hızlı Test Kitleri Ile Viral Hastalıkların Araştırılması", 9. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 5-8 Mayıs 2011, ss.75-75 - Dokuzeylül B.,Bayrakal A., Koenhemsi L., Or M.E., Uysal A., "Köpeklerde Kenelerle Bulaşan Hastalıkların Tanısında Hızlı Test Kitlerinin Kullanımı", 5. KHVHD, İSTANBUL, İSTANBUL, TÜRKIYE, 15-16 Ekim 2010, ss.82-82 - Gönül R.,Koenhemsi L., Bayrakal A., Bahceci T., Or M.E., Uysal A., "Doppler UltrasonographicEstimation Of RenalResistiveAndPulsatilityIndicesIn Normal Turkish Angora Cats; Preliminary Study", WSAVA, 35th World Congress of the World Small AnimalVeterinaryAssociation, Bern, ISVIÇRE, 2-5 Haziran 2010, pp.65-65 Araştırma Projeleri / ResearchProjects - "Kedilerde ve köpeklerde deri lezyonları ve deri hastalıklarında termografi kullanımının değerlendirilmesi", BAP Arastırma Projesi, 20853, Araştırmacı, 2015 - "Koyunlarda Levamizol ve Çörek Otunun Tek Başına ve Birlikte Kullanımının Bağışıklık Sistemi, Böbrek, Karaciğer ile Polimorf Çekirdekli Lökosit Fonksiyonları (PNL) Üzerine ve Antiparaziter Etkisinin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 30142, Araştırmacı,2016 - TheEffects Of Ownıng A DogWıthEpilepsy On LıfeQualıty Of Owners:Prelımınary Report, BAP Bilimsel Etkinlik Projesi, 22635, 2016 - Şiddetli löykositoz bulgusu görülen kedilerde Toxoplasmagondiiseropozitifliğinin değerlendirilmesi", BAP Arastırma Projesi, 22722, Araştırmacı, 2017 - Kedilerde Coronaviruslarınizolasyonufilogenetik analizler ve patolojik bozuklukların araştırılması”, BAP Araştırma Projesi, 30038, Araştırmacı, 2018-Halen - Kedi ve Köpeklerde Yaşlanma ile Vitamin D ve Vitamin D Metabolizmasında Yer Alan Moleküller Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi, BAP Araştırma Projesi,31067, 2018-Halen Konferanslar / Congress - 1st International Congress of Feline MedicineAssociation, İstanbul / TURKEY, December 2018 - 13. Turkish Small AnimalVeterinaryAssociation, 13th International ContinuingEducationCongress,Istanbul / TURKEY, November 2018 - 12. Turkish Small AnimalVeterinaryAssociation, 13th International ContinuingEducationCongress, Istanbul / TURKEY, November 2017 - 4. International VetIstanbulGroupCongress 2017 Almaty, Almati, May 2017 - 19th International Veterinary Medicine Students Scientific Research Congress, İSTANBUL, TURKEY, 2017 - 4nd InternatıonalCongress On VıolenceAndGender,Kocaeli, TURKEY, April 2017 - 7th International Scientific Meeting Days of VeterinaryMedicine 2016, Struga, September 2016 - 18th International Veterinary Medicine Students Scientific Research Congress, İSTANBUL, TURKEY, 26-28 April 2016 - International VETistanbulGroupCongress 2015, SanktPeterburg, April 2015 - International VETistanbulGroupCongress , İstanbul, April 2014 - 1st International Homeopathy Conference, Istanbul, April 2013 - III. International ObstetricsandGynecologyCongress, Antalya, TURKEY, October 2008 - 10th International Veterinary Medicine Students Scientific Research Congress, İSTANBUL, TURKEY, 2008 - 9th International Veterinary Medicine Students Scientific Research Congress, İSTANBUL, TURKEY, 2007 Ödüller / Awards - 13. Turkish Small AnimalVeterinaryAssociation, 13th International ContinuingEducationCongress, Oral Presentation Award, 2018 - 4nd InternatıonalCongress On VıolenceAndGender, 2017
SOSYAL MEDYA
İSTANBUL ADAKENT VETERİNER KLİNİĞİ Barış Mah. Çiftlik Cad. Adakent Villaları No:10 Beylikdüzü / İstanbul Tel : 0212 871 33 30 Gsm: 0552 838 30 06 E-posta: adakentveteriner@gmail.com E-posta: veterinerichastaliklari@gmail.com Web: www.adakentveteriner.com
Bu site Neta Website altyapısı ile hazırlanmıştır.
Daha iyi hizmet sunabilmek için web sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Web sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş sayılırsınız.
Bizi Arayın