KEDİLERİN FİP HASTALIĞI

FELINE INFECTIOUS PERITONITIS
KEDİLERİN ENFEKSİYÖZ PERİTONİTİ
"FİP”
Halk arasında FİP hastalığı olarak ta bilinen “Feline İnfeksiyöz Peritonitis” veteriner kliniklerinde kedilerde en sık karşılaşılan viral enfeksiyonların başında gelmektedir.
Hastalığın etkeni Kedi Coronavirüsü’dür. Özellikle çok sayıda kedinin bir arada yaşadığı ortamlarda oldukça sık karşılaşılır ve bu ortamlarda hastalığın morbiditesi ve mortalitesi (ölüm oranı) oldukça yüksektir.
Hastalık; Efüziv (sıvı), non efüziv (kuru) ve nörolojik form olmak üzere 3 formda görülür. Hastalarda ortalama sağ kalım süresi birkaç haftadan birkaç yıla kadar değişkenlik gösterir. Fakat efüziv formda mortalite oranı %95 lere ulaşabilmektedir.
Hastalık enfekte hayvanın ağız, burun akıntıları ve dışkıları aracılığıyla sağlıklı hayvana oro-nazal (ağız-burun mukozaları) yolla bulaşır. ,
FİP’te en sık karşılaşılan semptomlar; halsizlik, kilo kaybı, vücut ısısında artış, depresyondur. Efüziv (sıvı) form da vakalarda karın ve/veya göğüs boşluğunda sıvı toplanması, perikardta (kalp zarı ile kalp arasında) sıvı toplanması, damarlarda yangılanma görülür. Kuru formda ise böbreklerde büyüme, kronik ishal, lenf yumrularında büyüme, göz lezyonları (üveit) gözlenir. Nörolojik form vakalarındaki semptomlar; Ataksi (dengesiz yürüyüş / arka bacakları toparlayamama, sarhoş gibi yürüme), aşırı duyarlılık, nöbetler, davranış bozuklukları gözlenir.
Hastalığın klinik bulguları, hastalık formlarına göre değişiklik gösterir. Hatta bazı vakalarda kedi coronavirüsü ile enfekte olmuş kediler hafif şiddetli bir ishal dışında klinik bulgu göstermeyebilir.
Tanısı Nasıl Konulur?
Kuru form FİP vakalarında invaziv olmayan (Cerrahi işlem gerektirmeyen) kesin bir tanı methodu bulunmamaktadır.
o Göğüs, karın boşluğu ya da perikard’da sıvı varlığının olması
Yukarıda bahsi geçen semptomları gösteren kedilerde;
 Laboratuvar analizlerinde:
o Total protein seviyesinde artma
o Lenfosit sayısında azalma
o Non-rejeneratif anemi
o Albumin / globülin oranının azalması
o Globulin seviyesinde artma
o Yüksek FeCov antikor titresi saptanması
o Pozitif rivolta testi
 Sıvı formda;
o Bu sıvının yüksek protein içerikli olması
Günümüzde FİP hastalığı için immun sistemin desteklenmesi, semptomların giderilmesi, ikincil enfeksiyonlara karşı korunma uygulamaları, Kedi İnterferon takviyesi gibi destekleyici tedavi uygulamaları yapılmaktadır.
o Sıvı içeriğinde nötrofil ve makrofaj infiltrasyonu olması
 Kuru formda pyogranülomatoz lezyonlardan, sıvı formda ise sıvı materyalin tortusundan hazırlanan numunenin immunohistokimyasal testleri ile Kedi Coronavirüs antijeninin saptanması.
Peki bu hastalığın günümüzde bir tedavisi bulunmakta mıdır?
Son zamanlarda FİP için geliştirilmiş fakat üzerinde bilimsel çalışmaların devam ettiği “GS-441524” nükleosid anologunun hastalık tedavisinde olumlu sonuçlar verdiğine dair bilgiler bulunmaktadır. Fakat bahsi geçen ürünün ruhsatlı bir ürün olmaması ve yurt dışından çeşitli yollarla getirilerek çok yüksek meblağlara maal olması (yaklaşık 1 kedi için ortalama maliyeti 5-6.000 dolar) bahsi geçen tedavinin uygulanmasını imkansız kılmaktadır.

ÖNERİLER;
 Öncelikle eğer FİP hastalığından bir kedi kaybettiyseniz, yeni bir kedi sahiplenmeden önce minimum 2 ay beklenilmesi önerilmektedir.
 Çok sayıda kedinin aynı evi paylaştığı durumlarda ise genellikle tek bir kedinin bile hasta olması durumunda diğer kedilerinizde de virüs taşıyıcılığı bulunma ihtimalinin çok yüksek olduğu unutulmamalıdır.
 Çok sayıda kedinin bir arada yaşadığı evlerde mümkün olabildiğince kedilerin iç – dış mekan giriş çıkışlarına izin verilmesiyle virüs yükünün az da olsa önüne geçilebileceği bildirilmiştir.
 Bununla birlikte hayvanların yaşadığı ortamda gerekli hijyen koşullarının sağlanması, kum kaplarının düzenli olarak boşaltılması, mama ve kum kaplarının yakın aralıklarla bulundurulmaması önlem açısından büyük önem arz etmektedir.
SOSYAL MEDYA
İSTANBUL ADAKENT VETERİNER KLİNİĞİ Barış Mah. Çiftlik Cad. Adakent Villaları No:10 Beylikdüzü / İstanbul Tel : 0212 871 33 30 Gsm: 0552 838 30 06 E-posta: adakentveteriner@gmail.com E-posta: veterinerichastaliklari@gmail.com Web: www.adakentveteriner.com
Bu site Neta Website altyapısı ile hazırlanmıştır.
Daha iyi hizmet sunabilmek için web sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Web sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş sayılırsınız.
Bizi Arayın